Екипът от учители в ПЧАГ се състои от високо квалифицирани специалисти в образователните области – доктори, доценти, професори от висши учебни заведения и БАН предават на младите хора солидна подготовка за успешно кандидатстване и реализация в различни области на науките, бизнеса и изкуството.

Основен стремеж на всички учители е висока академична подготовка, която е основа за свобода, самочувствие и постигане на целите на учениците от Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“. Oсвен специалисти в областта, която преподават, нашите преподаватели са изключително сензитивни и отдадени на развитието на младите хора като личности.

За нас преподаването не е единствено споделяне на факти и разяснение на определена наука, то е съпреживяване, отдаване, възпитание на ценности, подкрепяне и насърчаване за постигане на целите и мечтите на учениците, формиране на техните ценности.

В ПЧАГ индивидуалният подход е изключителна част от работата на преподавателите ни. Учителите извличат от всеки ученик максималните положителни качества, подготвят материали за учениците, които имат затруднения, оценяват учениците според собствения им напредък и изтъкват положителните им качества пред групата.

Учителите в ПЧАГ “Уилям Шекспир” по всички учебни предмети се подбират с много добро ниво на владеене на английски език. Това помага на учениците да свикват с езика и да боравят свободно с него дори и на специализирани теми.

Учителите по предмети възлагат на учениците изработване на проекти, презентации, лични проекти чрез използването на ИКТ. По този начин ученето и учебният процес стават по-интересни за съвременните дигитални млади хора. Управляват учениците в безопасно и сигурно сърфиране в интернет, и достигане до достоверна и благонадеждна информация.

Не на последно място екипът ни е дългогодишен, с изключително малко текучество, което спомага за създаването на качествена работна връзка между преподавателите, както и стабилна емоционална между преподаватели и ученици. Всичко това допринася за изграждането на една спокойна среда и усещането за сигурност.

Екип

test-a2test-b2
Александра Александрова

Директор

За обичащите бизнеса и изкуството, за икономически насочените и креативни ученици, за боравещите с цифри и обрисуващи в образи.

test-a2test-b2

Директор

test-a2test-b2
Александра Александрова

Преподавател по Химия и опазване на околната среда

test-a2test-b2
Александра Александрова

Директор

За обичащите бизнеса и изкуството, за икономически насочените и креативни ученици, за боравещите с цифри и обрисуващи в образи.