График учебна 2022-2023 г.

Официален график на учебното време с ваканции и неучебни дни

Учебното време и ваканциите през годината се организира според изискванията на МОН, на основание заповед за утвърждаване на график за учебното време през съответната учебна година.

За учениците от VІІІ до ХІ клас учебната година стартира на 15 септември и завършва на 30 юни, а за учениците от ХІІ клас е до 15 май.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

 • 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
 • 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
 • 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
 • 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
 • 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

 • 06.02.2023 г. – I - XII клас

Неучебни дни:

 • 19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
 • 23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 • 25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
 • 16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022 - 2023

 • Първи час: 8:00 – 8:40
 • Междучасие: 10 мин.
 • Втори час: 8:50 – 9:30 БЛОК 1
 • Трети час: 9:30 – 10:10 БЛОК 1
 • Голямо междучасие: 20 мин.
 • Четвърти час: 10:30 – 11:10 БЛОК 2
 • Пети час: 11:10 – 11:50 БЛОК 2
 • Междучасие: 10 мин.
 • Шести час: 12:00 – 12:40 БЛОК 3
 • Седми час: 12:40 – 13:20 БЛОК 3

ВТОРИ СРОК

 • Първи час: 13:00 – 13:40
 • Междучасие: 10 мин.
 • Втори час: 13:50 – 14:30 БЛОК 1
 • Трети час: 14:30 – 15:10 БЛОК 1
 • Голямо междучасие: 20 мин.
 • Четвърти час: 15:30 – 16:10 БЛОК 2
 • Пети час: 16:10 – 16:50 БЛОК 2
 • Междучасие: 10 мин.
 • Шести час: 17:00 – 17:40 БЛОК 3
 • Седми час: 17:40 – 18:20 БЛОК 3

В посочения брой часове са включени часовете по факултативна и избираема подготовка.

Дейностите по интереси се организират извън учебното време.