История

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е основана през далечната 1994 г. от доц. д-р Михаил Петров. Тя е първата частна английска гимназия в България, създадена с цел да даде високо академично ниво на обучение, спокойна среда и предоставяне на съвременни тенденции за развитие на своите ученици.

Първоначално профилът е езиков, с интензивно изучаване на Английски език и профилиращи предмети: английски език, втори чужд език (по избор на ученика - френски, испански, немски), български език и литература.

През годините гимназията се развива изключително в обогатяване на своята програма и включване на съвременни методи на обучение.

Поддържаме успешно сътрудничество с издателство „Klett”, Европейската асоциация за качествени езикови услуги EQUALS, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, International House, Британски съвет, СУ “Св.Климент Охридски, НБУ, ВУЗФ, ТУ

Гимназията ни има знаме и собствен химн с музика на Н. Ангелова, дългогодишен учител по музика в гимназията ни и текст доц. д-р М. Петров, основател на гимназията.

Със своята история, много добра репутация, с високото ниво на професионализъм на преподавателите и отличната реализация на учениците, Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир ” се нарежда сред най-добрите гимназии в България. Със своя модел на успешна и модерна образователна институция, Гимназията е извор на млади хора, които градят бъдещето на България.

Училището е гимназия с богати традиции в чуждоезиковото обучение, която вече 29 години дава на своите възпитаници качествено образование, носещо признание в България и в чужбина. Гимназията са завършили повече от 1450 ученици, успешно реализирали се в разнообразни сфери на съвременните професии.

 • 1994Основаване

  Доц. д-р Михаил Петров основава Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир”.
 • 1999Чуждоезиков профил

  Въвежда се и четвърти профилиращ предмет - трети чужд език - руски, а през следващите години и профилиращите предмети история, математика, география, биология и химия, както и допълнителни часове по Разговорен английски с Native speaker и бизнес и мениджмънт.
 • 2002Джуниър Ачийвмънт България

  Гимназията започва работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт България. В училище се създава и ученическа бизнес фирма "Уилям Джуниър".
 • 2004Членство в "ОПТИМА"

  От 2004 година Гимназия “Уилям Шекспир” е акредитиран член на Българската Асоциация за качествени езикови услуги “ОПТИМА”.
 • 2008Изпити "City@Guilds"

  Гимназията става Лицензиран център за провеждане на международно признати изпити City@Guilds.
 • 2009Училищен клуб "Интелект"

  Създава се училищен клуб “Интелект” по програма “Млад предприемач”, съвместно с ЧПК “Икоминтелект”.
 • 2012Предприемачески профил

  Разкрива се нов профил - "Предприемачески"
 • 2019Профил "Чужди езици"

  Чуждоезиковият профил се преименува на профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети:
  1. Английски език
  2. Втори чужд език: испански/немски/руски/френски
  И възможност за избор между: 1. Български език и литература/История и цивилизации
  2. Биология и здравно образование/Химия и опазване на околната среда
  3. Дигитални изкуства/Предприемачество

Мисия

Посветени сме на осигуряване на отлично образование, което получава всеки наш ученик - точни и полезни академични знания, умения за критическо мислене и социална ангажираност, компетентности в сферата на общуването и презентационни умения, свобода при представянето на собствени идеи и проекти, способност да си поставя цели и да довършва постигането им, ориентация в социума в България и чужбина. Стимулираме интелектуалните способности и емоционалната интелигентност. Развиваме креативното мислене, за да може всеки ученик да бъде активен участник в учебния процес. Насочваме учениците към изграждане на качествени умения и ключови компетентности за успешен и пълноценен живот. В този творчески път нашите ученици имат безрезервната подкрепа на учителите, училищното ръководство, служителите и родителите ни. ПЧАГ „Уилям Шекспир” е прогресивно място, където с амбиция, иновации и решителност се постига много.

Цели

Основните цели и приоритети, които си поставяме, за да постигнем Мисията на Гимназия “Уилям Шекспир” са:

 • Постигане на високо и модерно ниво на учебно преподаване и учене
 • Изследователски подход и връзка с практиката
 • Реализация на нови партньорства на национално и международно сътрудничество
 • Развитие на човешките ресурси

Нашата ценност са нашите ученици. Изграждаме атмосфера на уважение, доверие и разбиране. Решаваме възникнали казуси позитивно, със съпричастност и готовност за подкрепа и взаимопомощ между всички участници в образователния процес. Възпитаваме учениците да бъдат добри хора, спокойни и уверени, освободени по дух, със собствено мнение и позиция, честни, отговорни и инициативни. Учениците ни са мотивирани и амбициозни. Те търсят качествено образование, носещо признание в България и в чужбина. Тяхната енергия, ентусиазъм и успехи са нашето вдъхновение и предизвикателство за по-нататъшно развитие. Работим заедно, за да успеят младите хора.

Лиценз

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е лицензирана с заповед на МОН - РД 14 – 90/ 26.07.1994 година. Тя е първата частна английска гимназия в България.