Възпитаниците на гимназията са приети в престижни университети и колежи в България и чужбина:

 • САЩ
 • Великобритания
 • Испания
 • Гърция
 • Германия
 • Франция
 • Холандия
 • Дания и др.

Завършили ученици

От основаването през 1994 година до днес гимназията са завършили 25 випуска и над 1450 ученици.

25

Випуска

1450+

Ученици

Завършилите ПЧАГ "Уилям Шекспир" ученици успешно се развиват в следните области:

Банков сектор

Различни сфери на бизнеса и икономиката

Логистика

Политически науки

Педагогика: учители, преподаватели във ВУ

Медицина:
фармация, стоматология, медицински науки, биотехнологии, астрофизика

Изкуство:
артисти, певци, режисура, сценаристи, дизайнери

Филологии:
японска, китайска, скандинавистика, английска, новогръцка, славянска, преводачи

Право:
адвокати, нотариуси, юрист-консулти


Индустрия:
автомобилно, химическо, машинно инженерство

В процеса на обучението си нашите ученици придобиват задълбочени знания по английски език и останалите профилиращи предмети, което дава възможност за реализация в различни сфери и специалности, в зависимост от индивидуалните интереси на всеки ученик.

Дипломите, издавани от Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” след завършване на ХІІ клас, са валидни както в България, така и в Европа, и целия свят.

ДОГОВОРИ С УНИВЕРСИТЕТИ

Нов български университет – От 2008 г. между Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” и Нов български университет е сключен рамков договор за образователно сътрудничество. Учениците от гимназията имат право да завършат програма „Англицистика” за три години, като започват своето обучение от трети семестър – nbu.bg

Висше училище по застраховане и финанси – От 2010 г. между Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” и ВУЗФ е сключено рамково споразумение за осъществяване на съвместна дейност и партньорство. ВУЗФ признава оценката от Държавен зрелостен изпит по чужд език като оценка за прием във всички специалности в университета. – vuzf.bg

Университет за национално и световно стопанство – Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Магдалена Дочева, директор на Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“, подписаха рамково споразумение на 30 май 2013 г. Документът предвижда съвместно участие в разработването на национални и международни проекти, организиране на научни и образователни форуми, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели.

УНСС и ПЧАГ взаимно ще популяризират дейността си в публичното пространство, а наши преподаватели ще бъдат рецензенти и консултанти при подготовката на учебници и помагала.

Технически университет - София - Договор за образователно сътрудничество между ПЧАГ “Уилям Шекспир” и Технически университет - София, факултет по Приложна математика и информатика, катедра ПРИЛОЖНА ФИЗИКА.

Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София – сътрудничество във връзка с преференциален прием на студенти по специалностите, описани в Приложението.

Първа частна английска гимназия е базово училище по:

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на Софийски университет “Св. Климент Охридски“
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК на Нов български университет
 • Европейският колеж по икономика и управление – образователно сътрудничество – ecem.org