Такси учебна 2024-2025 г.

СТАНДАРТНА
ТАКСА

EUR5750

Такса кандидатстване EUR 60

Такса кандидатстване

Включва дейностите по прием на нови ученици – среща с родителите и ученика, разглеждане на документи, провеждане и оценяване на тестовете, обратна връзка и административни дейности, свързани със записването на ученика.

Таксата се внася при подаване на заявлението за кандидатстване по следната сметка, като задължително се посочват трите имена на ученика:

Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG43UBBS80021028148850

Видове плащания