Такси учебна 2023-2024 г.

СТАНДАРТНА
ТАКСА

EUR5450

На две вноски

Вноска 1 EUR 2800 при подписване на договор

Вноска 2 EUR 2650 до 31.01.2024

Такса кандидатстване - EUR 50

Включва дейностите по прием на нови ученици – среща с родителите и ученика, разглеждане на документи, провеждане и оценяване на тестовете, обратна връзка и административни дейности, свързани със записването на ученика.

Таксата се внася при подаване на заявлението за кандидатстване по следната сметка, като задължително се посочват трите имена на ученика:

Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG43UBBS80021028148850

Видове плащания и отстъпки