От 2002 г. гимназията работи по програмите на Американската фондация ,,Джуниър Ачийвмънт” България. Учениците, успешно положили изпитен тест, получават Международен сертификат за икономически знания и умения. ПЧАГ “Уилям Шекспир” притежава грамота “За принос при въвеждането на програмите на Джуниър Ачийвмънт България и организация на бизнес обучението в СОУ“, 2009 г.”

От 2004 г. до сега гимназията преминава успешно външни инспекции с отличие за качество на чуждоезиковото обучение и управление и е със статут на акредитиран член на „ОПТИМА“ – Българската асоциация за качествени езикови услуги.

Гимназията поддържа европейски стандарти в обучението по чужди езици (английски, немски, испански, френски, руски), 5 езикови равнища, съобразно общата европейска рамка (А1, А2, В1, В2, С1).

ПЧАГ „Уилям Шекспир“ е удостоена от издателство “Лонгмън” – България с почетен знак за изградено взаимно доверие и сътрудничество в полза на изучаващите английски език.

От 2010 г. гимназията ни е активен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и участва в организирани съвместни дейности.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет.

И още… Гимназията ни е удостоена и с:

  • грамота “За принос при въвеждането на програмите на Джуниър Ачийвмънт България и организация на бизнес обучението в СОУ“,2009 г.;
  • сертификат от Rotary Club of Sofia City, Bulgaria - “CERTIFICATE of ORGANIZATION INTERACT CLUB of SOFIA CITY”, 2010 г. ;
  • грамота за „Отлично представяне в ученическия конкурс – Моят свят в многоезична Европа“ от БАКЕУ „ОПТИМА“ , 2012 г.

В часовете по иновативни педагогически методи в преподаването на български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ е училище, в което традиции и иновации вървят ръка за ръка и осигуряват едно по-добро бъдеще на младите хора.