Обща информация за профилите

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е гимназия с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език по избор: испански, немски или руски език.

Задължителните профилиращи предмети в профил „Чужди езици“ са: английски език и втори чужд език. Задължителните трети и четвърти профилиращ предмет могат да се избират от обявените варианти и се изучават във втори гимназиален етап (11 и 12 клас), като профилиращите предмети са едни и същи за 11 и 12 клас и не могат да бъдат променяни.

Вариантите за профилиращи предмети се сформират при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант. Всяка година са различни комбинациите, в зависимост от интереса на учениците. За випуските 2025 и 2026 най-желаните профилиращи предмети са химия, биология, предприемачество, дигитални изкуства, история, БЕЛ.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет. В часовете по иновативни педагогически методи в преподаването на български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Обучението се осъществява в дневна и самостоятелна форма.

ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПЧАГ „УИЛЯМ ШЕКСПИР“

Издавани документи:

  • Удостоверение за завършен клас от гимназиален етап на обучение – 3-103
  • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование – 3-31
  • Дубликат на Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование – 3-31а
  • Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование – 3-32
  • Дубликат на Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование – 3-32а
  • Диплома за средно образование – 3-44
  • Дубликат на Диплома за средно образование – 3-44а
  • Приложение към диплома за средно образование на английски език – 3-44.1
  • Служебна бележка за удостоверяване на статута на ученик
  • Академична справка за успех по време на обучението в гимназиален етап