Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е разположена в центъра на гр. София, в близост до най-ценните и най-значителните културно-исторически забележителности на българската столица: храм-паметник „Александър Невски”, църквата „Света София”, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, факултет по фармация на Медицинския университет, ботаническата градина на БАН, галерията за чуждестранно изкуство, Националната опера и балет и много други. Стратегическото място на гимназията позволява изключителен лесен самостоятелен достъп за нашите ученици.

Гимназията разполага с подходяща учебна база: просторни учебни помещения, химическа лаборатория, музикална зала, библиотека и читалня, обновени компютърни и интерактивни зали с достъп до Интернет, модерно обзаведен физкултурен салон и фитнес зала, лекарски кабинет.

През 2023 година ПЧАГ “Уилям Шекспир” бяха проведени редица уъркшопи с настоящите ни ученици за сондиране на мнението им относно цветово и дизайнерско изграждане на класните им стаи. Чрез мисловни карти, екипна работа по различни задания, анализ на символи и знаци, запознаване с психо-емоционалното въздействие на цветовете се създадоха цялостни идеи за промяна на училищната среда, която промяна вече е факт и гимназията може да се похвали с обновени пространства.

Библиотеката на гимназията съчетава информационни, образователни, културни и възпитателни функции. В богатия библиотечен фонд са включени:

  • тестове за текущ контрол и външно оценяване (матура) по всички учебни предмети;
  • справочници и граматики по български език и литература и чужди езици;
  • илюстровани речници по чужди езици, химия, биология, астрономия и др.;
  • универсална енциклопедия “Britannica”;
  • всички художествени произведения по учебната програма по български език и литература на МОН и литературна критика към тях, които позволяват резултатна самоподготовка.

В помощ на учителите библиотеката притежава:

  • художествена литература на английски език – класика и съвременна литература за тинейджъри;
  • научните списания: “Български език и литература”, “Чуждоезиково обучение”, “Математика”, “Природни науки” и др., които популяризират добрите педагогически практики и поддържат научната и методическата компетентност на преподавателите;

Галерия