Приемът за учебната 2024-2025 г. е отворен за:

1. Учeници, завършили VІІ клас се приемат в паралелки с интензивно изучаване на английски език в VІІІ клас – профил “Чужди езици”.
2. Ученици в ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас от други училища в България.
3. Ученици от други държави във всички класове.


Приемно време - всеки ден чрез предварителна заявка на телефони: 0876 341 212 | 0882 400 502

Стъпки за кандидатстване

За нас личната среща с ученика и неговите родители е от изключителна важност. Стремим се да изграждаме спокойна и пълноценна среда, която зависи от отношенията в нашето голямо „семейство”.

 • СрещаСтъпка 1

  Лична среща с родителите на кандидат ученика
 • ЗаявлениеСтъпка 2

  Подаване на заявление за кандидатстване, заплащане такса “Кандидатстване”
 • ЗапознанствоСтъпка 3

  Запознанство с ученика, кратък разговор и провеждане на тестове за кандидатстване
 • Обратна връзкаСтъпка 4

  Обратна връзка от ръководството на гимназията в тридневен срок във връзката с кандидатурата на ученика
 • РешениеСтъпка 5

  При положителен отговор от страна на гимназията, родителите следва в 7-дневен срок да вземат решение за записване на ученика и да пристъпят към подаване на необходимите документи и заплащане на вноска от таксата за обучение
ЗА ЗАПИСАН СЕ СЧИТА УЧЕНИК С ПОДПИСАН ОТ РОДИТЕЛЯ ДОГОВОР И ВНЕСЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.

Тестове:

При постъпване в VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език:

 • Български език и литература: тест и съчинение по избрана тема от дадени възможни
 • Английски език: Placement English test – за установяване нивото на език

За постъпване в ІХ и Х клас:

 • Български език и литература: тест и съчинение по избрана тема от дадени възможни
 • Английски език: Placement English test – за установяване нивото на език
 • Приравнителни изпити при разлика в училищните учебните планове

За постъпване във Втори гимназиален етап (ХІ клас):

 • Български език и литература: тест и съчинение по избрана тема от дадени възможни
 • Английски език: Placement English test – за установяване нивото на език
 • Приравнителни изпити, когато ученикът идва от чужбина

За ученици от чужбина:

 • Приравнителни изпити, определени в Удостоверение от РУО София – град за признаване на клас

Необходими документи

При постъпване в VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език:

 • Копие от бележника за VІІ клас с оценките от първи срок или справка от електронен дневник
 • При записване - Свидетелство за основно образование /оригинал/ – когато е издадено
 • Резултатите от НВО за VII клас ни дават допълнителна информация за нивото и постиженията на кандидатите, но не са определящ фактор относно финалното решение за прием
 • Лична карта – за сверяване на данните
 • 1 брой снимка, размер 3.5/4.5

За постъпване в ІХ и Х клас:

 • Удостоверение за преместване
 • Копие от личния картон
 • Копие от училищния учебен план
 • Лична карта – за сверяване на данните
 • 1 брой снимка, размер 3.5/4.5

За постъпване във Втори гимназиален етап (ХІ клас):

 • Удостоверение за завършен Първи гимназиален етап
 • Копие от личния картон
 • Копие от училищния учебен план
 • Лична карта – за сверяване на данните
 • 1 брой снимка, размер 3.5/4.5

За ученици от чужбина:

 • Удостоверение за признаване на клас от РУО София – град
 • Лична карта – за сверяване на данните
 • 1 брой снимка, размер 3.5/4.5

Необходимо е родителите на ученици, идващи от чужбина да подадат в РУО гр. София документите за легализация и признаване на клас. РУО гр. София издава Удостоверение за признатите класове и съответните оценки, като определя и приравнителните изпити, които ученикът трябва да положи в посочените срокове. До издаване на Удостоверението от РУО е възможно ученикът да посещава часовете в ПЧАГ „Уилям Шекспир“ в класа, за който кандидатства.

Пишете ни:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.