test-a-bigtest-b-big

Александра Александрова

Директор
Преподавател по Химия и опазване на околната среда

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е основана през далечната 1994 г. от доц. д-р Михаил Петров. Тя е първата частна английска гимназия в България, създадена с цел да даде високо академично ниво на обучение, спокойна среда и предоставяне на съвременни тенденции за развитие на своите ученици.

Първоначално профилът е езиков, с интензивно изучаване на Английски език и профилиращи предмети: английски език, втори чужд език (по избор на ученика - френски, испански, немски), български език и литература.

През годините гимназията се развива изключително в обогатяване на своята програма и включване на съвременни методи на обучение.