Цветелина Тошева (1)_800Цветелина Тошева (2)_800

Цветелина Тошева

Преподавател по Испански език

Цветелина Тошева има висше образование с Магистърска степен по специалност “Испанска филология” от Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, гр. София.

Получава също и професионална квалификация: Преподавател по испански език и литература.

Има над 30 години педагогически стаж и е базов учител към СУ "Св. Климент Охридски" и НБУ.

Тя е експерт към Център за оценяване в предучилищното и училищното образование при МОН, както и хоноруван преподавател в Институт „Сервантес“. От същия институт е сертифициран изпитващ и проверител за нива А2 и В1.