Николай Денев (1)_800Николай Денев (2)_800

Николай Денев

Преподавател по Физика и Астрономия

През 1996 г. се дипломира от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с две специалности: като инженер – физик със специалност „Квантова електроника и лазерна техника“ и като учител по физика.

Започва да преподава физика и информатика и информационни технологии през януари 1997 г.

Първата му среща с възпитаници на ПЧАГ „Уилям Шекспир“ е през далечната 1998 г., когато преподава физика на ученици от 8 и 9 клас. Към днешна дата все още е наш гост лектор и продължава да обучава ученици от 9 и 10 клас.