Людмила (1)_800Людмила (2)_800

Людмила Венковска - Димитрова

Преподавател по испански език и литература

Людмила Венковска - Димитрова има защитена Магистърска степен по “Испанска филология” от СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. Има специализация и по Теория на испано-американската литература.

Тя е преподавател с над тринадесетгодишен стаж в няколко училища и “Институт Сервантес”, гр. София, с ІV професионално-квалификационна степен. От същия институт получава и квалификация Сертифициран изпитващ и проверител за езикови нива А1 и А2.