Красимира Кръстванова (1)_800Красимира Кръстванова (2)_800

Красимира Кръстанова

Преподавател по Немски език

Красимира Кръстанова има висше образование с Магистърска степен по “Немска филология”.

Тя е дългогодишен базов учител на студенти от НБУ, София.

С повече от 20 години педагогически стаж Красимира Кръстанова е хоноруван преподавател в "Гьоте институт" и НБУ с Международен Сертификат за изпитващ и проверител, езикови нива А1-С1 на “Гьоте институт”.

Тя е част от авторски колектив на издадения от издателство "Клет" учебник "Немски език за профилирана подготовка за 11 и 12 клас", ниво В2.