Ива (2)_800Ива (1)_800

Ива Трифонова

Преподавател по Български език и Литература

Ива Трифонова е с интерес към българския език, литература и култура и към тяхното развитие в исторически план. Този ѝ интерес - особено към думите, с които общуваме днес, към техния произход, към текстовете, които нашите предци са създали през вековете, я води постепенно в специалността “Българска филология”, после до придобиването на докторска степен по “История на българския език” от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има редица специализации, както и получава изследователско място и длъжността доцент в “Кирило-Методиевския научен център” на Българската академия на науките.

Ива Трифонова има и богат преподавателски опит в областта на старобългарския език и неговото историческо развитие, натрупан през годините в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в образователните програми на Българската академия на науките и като лектор по Програма „Еразъм+“. Не на последно място от известно време е част и от екипа на Първа частна езикова гимназия „Уилям Шекспир“.