placeholder_m_800placeholder_m_800

Борис Кръстев

Преподавател по Изобразително изкуство

През 2003 г. завършва Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност “Педагогика на изобразителните изкуства”. Продължава образованието си в Национална художествена академия, където защитава магистърска степен - специалност “Графика.”

Близо 10 години работи в областта на рекламата, предпечатната подготовка и дизайн към различни фирми.

Към учителската професия се завръща през 2017 г., когато приема да преподава в извън училищните курсове на „Fusion Academy”. Малко след това вече е един от арт учителите на „Fusion school”, а от учебната 2022/2023 г. вече и в ПЧАГ „Уилям Шекспир“.