placeholder_f_800placeholder_f_800

Албена Петкова-Мъжкарова

Преподавател по Биология и здравно образование

Учител с повече от 31 години педагогически стаж.

Магистърската си степен по биология получава от СУ „Св. Климент Охридски", а правоспособност за преподаване на английски език от завършено средно образование към тогавашната 114-та Английска Езикова Гимназия "Лиляна Димитрова".

Като преподавател в ПЧАГ „Уилям Шекспир“ я вдъхновява динамиката на учебния ден и свободата да оставя собствен отпечатък чрез начина си на работа. Харесва това, че има свободата да организира класната стая, да планира урока и да го реализира по свой начин, който вярва, че е най-полезен и градивен за учениците.