ВСЕКИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ
ПОВЯРВАЙ, ПОИСКАЙ, СЪЗДАЙ

ПРИЕМЪТ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА 8, 9, 10, 11 И 12 КЛАС Е ОТВОРЕН

ПЧАГ „У. Шекспир” е прогресивно място, където с амбиция, иновации и решителност младите хора са мотивирани да следват и постигат целите си.

Защо ПЧАГ Уилям Шекспир

Защото за нас обучението на младите хора е мисия. Посветени сме на осигуряване на отлично образование, което дава на всеки наш ученик точни и полезни знания, провокира креативното му мислене, изгражда неговите умения и ключови компетентности за успешен и пълноценен живот, стимулира неговите интелектуални и емоционални възможности.

И още...

Разнообразие от профилиращи предмети
Креативно учене и иновативно преподаване
Спокойна и подкрепяща среда
Богат училищен живот
Реализация в различни сфери и специалности
logo-shapka

Първи гимназиален етап 8-10 клас

 • овладяване знанията по английски език;
 • разговорен английски език;
 • бизнес английски език;
 • терминология по природни и обществени науки на английски език;
 • билингвално обучение;
 • втори чужд език;
 • допълнителните учебни часове са по БЕЛ и математика.

Втори гимназиален етап 11-12 клас

 • богатство на профилиращите предмети;
 • свободно общуване на чужд език;
 • развитие на уменията и способности за критическо мислене;
 • меки умения;
 • социални и граждански компетентности;
 • инициативност и предприемчивост.

Профилиращи предмети - 11-12 клас

Вариантите за профилиращи предмети се сформират при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант. Всяка година са различни комбинациите, в зависимост от интереса на учениците. За випуските 2025 и 2026 най-желаните профилиращи предмети са химия, биология, предприемачество, дигитални изкуства, история, БЕЛ.

Начин на кандидатстване:

 • за VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език – тест и съчинение на свободна тема на български език и Placement English test – за установяване нивото на език;
 • за класовете от 9-ти до 12ти – приравнителни изпити при разлика в училищните учебните планове и Placement English test – за установяване нивото на език.