Facebook

 “Стремим се към откриването и развитието на творческите заложби на интелигентните млади хора и към перфектното изучаване на английски, втори, та дори и трети чужд език. Работим с изискванията на 21-ви век – века, в който нашите възпитаници ще се осъществяват творчески. Постоянно мислим за бъдещето, тъй като целия остатък от живота си ще прекараме именно в него. Утре е първият ден от остатъка на нашия живот!”

доц. д-р Михаил Петров, основател на гимназията

ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ “УИЛЯМ ШЕКСПИР“ , основана 1994 година,

МИСИЯ

Посветени сме на осигуряване на отлично образование, което дава на всеки наш ученик точни и полезни знания; провокира креативното му мислене и раждането на нови идеи, за да може той да бъде активен участник в учебния процес; изгражда неговите умения и ключови  компетентности за успешен и пълноценен живот; стимулира неговите интелектуални и емоционални възможности. В този творчески път нашите ученици имат безрезервната подкрепа на учителите, училищното ръководство, служителите и родителите ни. ПЧАГ „У. Шекспир” е прогресивно място, където с амбиция, иновации и решителност се постига много.

Нашата ценност са нашите ученици. Изграждаме атмосфера на уважение, доверие и разбиране на проблемите и умение за решаването им; съпричастност и готовност  да си помагат един на друг. Възпитаваме ги да бъдат добри хора, спокойни и уверени, освободени по дух, със собствено мнение и позиция, честни, отговорни и инициативни. Учениците ни са мотивирани и амбициозни. Те търсят качествено образование, носещо признание в България и в чужбина. Тяхната енергия, ентусиазъм и успехи са нашето вдъхновение и предизвикателство за по-нататъшно развитие. Работим заедно, за да успеят младите хора.

ЛИЦЕНЗ

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е основана през 1994 г. от доц. д-р Михаил Петров със заповед на МОН РД 14 – 90/ 26.07.1994 година Тя е първата частна английска гимназия  в България.

Сертификати

От 2002 г. гимназията работи по програмите на Американската фондация ,,Джуниър Ачийвмънт”  България. Учениците, успешно положили изпитен тест, получават Международен сертификат за икономически знания и умения.

От 2004 г. до сега гимназията премина успешно три външни инспекции с отличие за качество на чуждоезиковото обучение и управление и е със статут на акредитиран член на „ОПТИМА“ – Българската асоциация за качествени езикови услуги.

Гимназията поддържа европейски стандарти в обучението по чужди езици (английски, немски, испански, френски, руски), 5 езикови равнища съобразно общата европейска рамка (А1, А2, В1, В2, С1).

ПЧАГ „Уилям Шекспир“ е удостоена от издателство “Лонгмън” – България с почетен знак за изградено взаимно доверие и сътрудничество в полза на изучаващите английски език.

От 2010 г. гимназията ни е активен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и  участва в организирани съвместни дейности.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет.

В часовете по иновативни педагогически  методи  в  преподаването  на  български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир-Интелект Инвест“ е училище, в което традиции и иновации вървят ръка за ръка и осигуряват едно по-добро бъдеще на младите хора.

Учебна база

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” е разположена в центъра на гр. София, в близост до най-ценните и най-значителните културно-исторически забележителности на българската столица: храм-паметник „Александър Невски”, църквата „Света София”, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, факултет по фармация на Медицинския университет, ботаническата градина на БАН, галерията за чуждестранно изкуство, Националната опера и балет и много други.

Гимназията разполага с подходяща учебна база: просторни учебни помещения, химическа лаборатория, музикална зала, библиотека и читалня, компютърни и интерактивни зали с достъп до Интернет, модерно обзаведен физкултурен салон и фитнес зала, лекарски кабинет.

Библиотеката на гимназията съчетава информационни, образователни, културни и възпитателни функции. В богатия библиотечен фонд са включени:

– тестове за текущ контрол и външно оценяване (матура) по всички учебни предмети;

– справочници и граматики по български език и литература и чужди езици;

– илюстровани речници по чужди езици, химия, биология, астрономия и др.;

– универсална енциклопедия “Britannica”;

– всички художествени произведения по учебната програма по български език и литература на МОН и литературна критика към тях, които позволяват резултатна самоподготовка.

В помощ на учителите библиотеката притежава:

– художествена литература на английски език – класика и съвременна литература за тинейджъри;

– научните списания: “Български език и литература”, “Чуждоезиково обучение”, “Математика”, “Природни науки” и др., които популяризират добрите педагогически практики и поддържат научната и методическата компетентност на преподавателите;

Училищно ръководство

Магдалена Дочева
директор

тел: 0882400502; 0889217142

Лилия Симеонова
заместник директор

тел: 0876 34 12 12