Facebook

Реализация

От основаването   през 1994 година до 2020 година гимназията са завършили 21 випуска и над  1800 ученици.

Възпитаниците на гимназията са приети в престижни университети и колежи в България и чужбина (САЩ, Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Франция, Холандия, Дания и др.) и успешно се реализират в различни области на човешката дейност :

 • право
 • медицина
 • международни отношения
 • филологии
 • инженерни науки
 • режисура
 • социология
 • политически науки
 • икономика
 • спорт

и други.

С по-ниска такса за обучение от други частни гимназии, предлагащи IBO програма, ПЧАГ „Уилям Шекспир” дава по-големи възможности за приемане на нашите ученици в различни университети в цял свят, а не само във Великобритания.

В процеса на обучението си нашите ученици се подготвят за изпитите на Кеймбридж, IELTS и TOEFL и спестяват огромни суми, които биха дали за обучение по IBO програма (осигуряваща прием само във Великобритания).

Учениците, които завършват  ПЧАГ „Уилям Шекспир”, безпроблемно се приемат с тези изпити в университети във Великобритания, САЩ, Канада, Холандия, Италия, Испания, Германия, Гърция, Швеция, Дания и други страни, където успешно се реализират.

ПЧАГ „Уилям Шекспир”, с учтивото  и благородно съдействие на INTERNATIONAL HOUSE, организира безплатно явяване и оценяване на предварителни изпити  IELTS и TOEFL (писмени и устни) за всички желаещи ученици от гимназията.

Договори с университети

Нов български университет – От 2008 г. между Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” и Нов български университет е сключен рамков договор за образователно сътрудничество. Учениците от гимназията имат право да завършат програма „Англицистика” за три години, като започват своето обучение от трети семестър – http://www.nbu.bg/

Висше училище по застраховане и финанси – От 2010 г. между Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” и ВУЗФ е сключено рамково споразумение за осъществяване на съвместна дейност и партньорство. ВУЗФ признава оценката от Държавен зрелостен изпит по чужд език като оценка за прием във всички специалности в университета. – http://www.vuzf.bg/

Университет за национално и световно стопанство – Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Магдалена Дочева, директор на  Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“, подписаха рамково споразумение на 30 май 2013 г. Документът предвижда съвместно участие в разработването на национални и международни проекти, организиране на научни и образователни форуми, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели.

УНСС и ПЧАГ взаимно ще популяризират дейността си в публичното пространство, а наши преподаватели ще бъдат рецензенти и консултанти при подготовката на учебници и помагала.

realizacii

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Магдалена Дочева

Първа частна английска гимназия е базово училище по:

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на Софийски университет “Св. Климент Охридски“.
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК на Нов български университет.

Европейският колеж по икономика и управление – образователно сътрудничество – http://www.ecem.org/

ОПТИМА  – единственият орган у нас, упълномощен да прилага акредитационния механизъм за качествени езикови услуги –  http://www.optima-bg.org/

Гимназията е акредитиран член на Асоциация на Кеймбридж училищата в България Cambridge Schools Association in Bulgaria – http://schools.pons.bg/

Джуниър Ачийвмънт е най-старата, най-голямата и най-бързоразвиващата се организация с идеална цел, която работи в областта на икономическото образование – http://bulgaria.ja-ye.org/