Facebook

ОБУЧЕНИЕ

Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език по избор: испански, немски или руски език.

Профилираната подготовка е разположена във втори гимназиален етап (11 и 12 клас).

Задължителните профилиращи предмети в Профил „Чужди езици“ са: английски език и втори чужд език.

Задължителните трети и четвърти профилиращ предмет могат да се избират от обявените варианти.

Профилиращите предмети са едни и същи за 11 и 12 клас и не могат да бъдат променяни.

ВАРИАНТИ НА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

(1) Дигитални изкуства и Предприемачество
(2) Български език и литература и История и цивилизация
(3) Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование.

Варианти (1), (2) и (3) се сформират  при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет. В часовете по иновативни педагогически  методи  в  преподаването  на  български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Обучението се осъществява в дневна, индивидуална и самостоятелна форма.

 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Английски език (І–ви чужд език)
 • Немски, испански или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
 • Дигитални изкуства
 • Предприемачество
 • Английски език (І–ви чужд език)
 • Немски, испански, или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • Английски език (І–ви чужд език)
 • Немски, испански или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Избираеми учебни часове (ИУЧ):

 • Английски език
 • Български език и литература
 • Дигитални изкуства

Диплома

Гимназията издава на своите ученици:

 • Удостоверение за завършен І гимназиален етап на средното образование
 • Удостоверение за завършен ІІ гимназиален етап на средното образование
 • Диплома за средно образование – след завършен ХІІ клас и успешно положени Държавни зрелостни изпити, която дава право за кандидатстване във висши училища в България и чужбина.
 • Сертификати.

Английски език

 • Интензивно изучаване на английски език като І чужд език.
  Билингвално преподаване на учебни предмети: история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия.
 • Включване на часове по разговорен английски език с преподаватели от Великобритания за развиване на комуникативните умения.
 • Провеждане на обучение по бизнес английски език в 9-ти и 10-ти клас.
 • Поддържане на европейски стандарти в обучението по чужди езици – 5 равнища съобразно Общата европейска езикова рамка (А1, А2, В1, В2, С1).
 • Постигане на висока успеваемост на Държавните зрелостни изпити и на кандидатстудентските изпити в България и чужбина.
 • Организиране на допълнително полагане на изпити по английски език и получаване на международен сертификат.
 • Възможност за провеждане на езикови практики във Великобритания.
 • Организиране на пролетно училище по разговорен английски език с преподаватели от Великобритания.

Втори чужд език

 • В Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” като втори чужд език се изучават :  испанскинемски или руски език, по избор на ученика.
 • Училището работи по оригинални учебни системи по съответните чужди езици във всички класове.

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 • Текстообработка (бизнескореспонденция на английски език).
 • Разговорен английски език с преподаватели от Великобритания .
 • Английски език – подготовка за олимпиади и състезания.
 • Английски език – подготовка за Държавни зрелостни изпити.
 • Български език и литература – подготовка за Държавни зрелостни изпити.
 • Български език и литература.
 • Бизнес английски език.
 • Математика
 • Дигитални изкуства

ИЗВЪНКЛАСНИ КУРСОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Предлагаме различни и интересни допълнителни извънкласни занимания, с които да развиват своите интереси и след учебния ден. 

 • Журналистика и Дебати
 • Илюстрация и Рисуване
 • Сценични изкуства
 • Творческо писане

Извънкласните курсове се провеждат срещу заплащане, като графикът на занятията и големината на групите се определят допълнитено след заявен интерес.

КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗЯВИ

 • Изнесени часове в музеи, галерии, други институции
 • Посещения и обсъждане на театрални и оперни постановки
 • Срещи с интересни личности
 • Общоучилищни тържества, ритуали, чествания, шоута
 • Олимпиади, конкурси, състезания, дискусии, изложби и др.
 • Участие в национални и международни инициативи и интернет програми: Мениджър за един ден, Компютърни симулации по икономика и мениджмънт и др.
 • Участие в училищни, регионални, национални и международни проекти
 • Екскурзии и пленери