Facebook

Учениците от VІІІ клас активно се включиха на две състезания по английски език:

През декември, 2020 г. участваха в Коледната викторина на издадетлство Express Publishing и получиха награди – адаптирани книжки на английски език.

А през януари, 2021 г. – в Национален конкурс за кратко есе на английски език на тема: „The gift of giving“, организиран от Българската асоциация за качествени езикови услуги OPTIMA.