Facebook

                                              Продължава кампанията „С БНТ на училище“, която стартира с подкрепата на Министерството на образованието и науката в началото на обучението от разстояние в електронна среда. Двете поредици – „На фокус 7. клас“ и „Матурата на фокус“, са насочени съответно към учениците в 7 и 12 клас. В поредицата „Матурата на фокус“ уроците се фокусират основно върху извеждане на езикови правила, представяне на ключови теми, идеи, мотиви, образи и герои на включени в учебно-изпитната програма творби, илюстриране с примери и задачи. Поредицата ще се излъчва в сряда и четвъртък от 8:00 ч. и от 15:00 ч., с повторение в неделя от 8:00 ч. по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17:30 ч.
До момента по програмата са излъчени 517 видео урока, които са достъпни на сайта на БНТ.