Facebook

Уважаеми учители и ученици,

Във връзка с предстоящото приключване на първия учебен срок, бих искала да ви информирам за следното:

1.Оформянето на срочните оценки по всички учебни предмети  е до 29.02.2021 г.(петък).

2.Дните 01.02.(понеделник) и 02.02.(вторник),2021 г.са учебни – за първи учебен срок.

3.Междусрочната ваканция е само на 03.02.2021 г (сряда) !

4.Начало на втория учебен срок -04.02.2021 г.(четвъртък) –втора смяна с начало на учебните часове – 13.00 часа, по следният график:

1 ч. 13.00  –  13.40

2 ч. 13.40  –  14.20

междучасие 20 мин.

3 ч. 14.40  –  15.20

4 ч.  15.20  –  16.00

междучасие 10 мин.

5 ч.  16.10  –  16.50

6 ч.  16.50  –  17.30

междучасие 10 мин.

7 ч.  17.40  –  18.20

5.Седмичното разписание на учебните часове ще бъде качено в рубриката „новини“на сайта на гимназията и в школо.бг.

6.В срок до 02.02.(вторник) трябва да се впишат всички теми ,текущи и срочни оценки по всички учебни предмети в хартиените дневници и в електронния дневник(школо.бг).

7.В срок до 02.02.2021г(четвъртък) класните ръководители да подготвят доклади –отчети за движението на учениците и резултатите от обучението за съответните паралелки , да ги сканират  и изпратят на имейла на гимназията.(Бланки ще ви бъдат изпратени допълнително).Учителите също трябва да изпратят своите мнения и предложения относно приключването на първия  учебен срок ,както и за предстощия втори учебен срок. Бъдете активни !

Сърдечно ви благодаря за всеотдайния труд и постигнатите резултати!

Спокойно и успешно приключване на първия учебен срок !

Магдалена Дочева – директор