Facebook

 

  1. Учебната година ще започне на 15.09.2020 г. и образователният процес в дневна форма на обучение ще се провежда в училище,т.е присъствено.
  2. На 15.09.2020 г.( вторник)-първият учебен ден заниманията( час на класа) ще протекат по следния график:

13.00 ч. -13.40 ч. 8 клас (в присъствието на един от родителите/настойниците  на ученика),

стая 310

13.20 ч.- 14.00 ч.  10 клас ,стая 309

14.20 ч. –15 .00ч.  9 клас ,стая 311

14 .40ч. – 15.20 ч. 11 клас ,стая 301

15.40 ч. – 16.20 ч.  12 клас ,стая 313

(Носенето на маска е задължително!)

  1. От сряда -16.09. до края на първият учебен срок учебните занятия ще се провеждат първа смяна в блок(слети) часове с начало 8.00 часа по следния график:

1 блок   1 час    8.00 ч. –8.40 ч.

2 час    8.40 ч. -9.20 ч.

голямо междучасие -20 мин.

2 блок    3 час     9.40 ч. – 10.20 ч.

4 час    10.20 ч.-11.00 ч

междучасие -10 мин.

3 блок     5 час    11.10 – 11.50 ч.

6 час     11.50 ч.- 12.30

междучасие -5  мин.

7 час    12.35 – 13.15 ч.

На всеки ученик е осигурено индивидуално лично работно място,т.е.по един на чин,което ще бъде съобразено с неговото желание.На това място се поставя стикер с името на ученика .

 

  1. Родителите:

осигуряват маски за своето дете/децата си ежедневно

Носенето  на  маска е задължително в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека.

 

разговарят с детето си/децата си за необходимостта от:

 –спазване на дистанция

-засилена лична хигиена(миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетна,преди и след хранене,при отдих на открито/физическо възпитание,при кихане и кашляне)

нанасяне на дезинфектант върху чисти ръце

приготвяне и носене(по ваша преценка) на  пакетирана закуска (могат да се хранят и в класната стая)

-несподеляне с приятели и/или съученици на общи прибори( пиене от една бутилка ,от една чаша) ,размяна или използване  на лични вещи ,учебни пособия, облекла и др.

– това в междучасията избягват събиране с ученици от други паралелки или посещения в класната стая на друг клас.

проверяват общото състояние на детето си/децата си всеки ден  преди училище и ако има    симптоми,като повишена телесна температура над 37 градуса, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др,да оставят детето си/децата си  вкъщи ,да не го/ги  изпращат на училище ,да се обадят на личния лекар и  да информират класният ръководител  за състоянието.

На входа на училището медицинското лице в училище ще  осъществява медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) Ученикът незабавно се отделя в предназначено за такъв случай помещение, като изчаква родител да го вземе. Веднага медицинското лице /класният ръководител  осъществява връзка с родителите/настойниците да вземат детето си, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик  родителите трябва информират директора на училището, който незабавно се· свързва със съответната РЗИ.

Директорът ще информира и родителите на останалите ученици от паралелката.

При установяване на такъв случай,се карантинират учениците от паралелката,като се спазват  определени изисквания.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

 

  1. Индивидуални срещи с родителите/настойниците на територията на училището се провеждат само след предварителна уговорка в удобно за двете страни време при спазване на санитарните изисквания или по електронен път.

6.Таксите за обучение на учениците се заплащат от родителите/настойниците  само по банков път.

                            informaciq za roditelite                                                                                                 

                                                                                                                  Директор: Магдалена Дочева