Facebook

Реализации по випуски

 

5

4

3

2

1

ВИПУСК  2014 г.

В чужбина- 11

 Германия – 4

Холандия -2 

Великобритания -3

Русия – 1

Дания – 1

Работят – 2

В България – 34

 УНСС -8

Мед. Ун. -4;

НБУ – 6;

ВУЗФ – 2;

СУ -2;

НХА – 1;

Муз. Ак-я -1;

 РЕЗУЛТАТ ОТ МАТУРА 2014  г. ЗА ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ – ПЪЛНО 6 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПЪЛНО 6 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. ЕДИН ОТ 133 УЧЕНИЦИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА.

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ МНОГО УСПЕХИ И РАДОСТ!

 

ВИПУСК  2013 г.

Нашите випускници тази година са приети в следните университети в страната и чужбина:

Istituto Europeo di Design, Milano – Interior Design

Fontys University of Applied Sciences Eindhoven, Holland – International Business and Management Studies

University College London (UCL), England – Political Science International Relations

University of Vienna, Austria – Chinese Studies

Queen Margaret University, Scotland – Film аnd Media studies

Hogeschool van Amsterdam (HvA), Holland – Trade Management Asia (English)

Arts University Bournemouth, England – Fashion Design

University of East Anglia – Pharmacy

University of Lugano (USI), Switzerland – Law and Social Sciences

Рoint Вlank Мusic Сollege, UK – Music Production

Swiss Education Group,  Hotel Institute Montreux (HIM), Switzerland – Hotel Management

Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 7 студенти

– туризъм

– фармация

– финанси и мениджмънт

– английска филология

– унгарска филология

УНСС – 5 студенти

– международни отношения

– икономика

– счетоводство и контрол

– право

НБУ – 8 студенти

– мениджмънт

– дизайн

– журналистика

– психология (на английски език)

– национална и международна сигурност

– архитектура

– връзки с обществеността

Университет по архитектура, строителство и геодезия – 1 студент

Медицинска университет, София – 1 студент

НАТФИЗ, актьорско майсторство – 1 студент

ВУЗФ, финанси – 1 студент

Технически университет, инженерен дизайн – 1 студент

Стопанска академия, Свищов, международни икономически отношения – 1 студент

Европейският колеж по икономика и управление, Бизнес администрация – 1 студент

 

ВИПУСК  2012 г.

 •  Анна Веселинова Калановска – СУ “Св. Климент Охридски” – английска филология
 • Снежана Христова Симеонова – СУ “Св. Климент Охридски” – философия
 • Илиана Христова Хаджиолова – НБУ – бизнес администрация
 • Дара-Мария Ивайло Ташева – НБУ – туризъм
 • Васко Димитров Димитров – НБУ – право
 • Мариан Бойков Георгиев – НБУ – журналистика
 • Йоана Антонова Чолева – НБУ – реклама
 • Анастасия Георгиева Цуцуманова – УНСС – финанси
 • Калоян Венцислав Тодоров – УНСС – право
 • Кристина Емилова Иванова – УНСС – международни отношения
 • Ирина Владимирова Найденова – УНСС – финанси
 • Марио Емилов Тодоров – ВХТИ – технология на орг. вещества и биопроизводство
 • Милън Живков Жеков – НБУ – бизнес администрация
 • Сандрела Самир Канаан – НБУ – моден дизайн
 • Мария Любомирова Илиева – Мед.Академия – медицина
 • Кристиан Златев Динев – Мед.Академия – медицина
 • Алекс Стоянов Николов – НБУ – политически науки
 • Борис Малинов Неделчев – НБУ – журналистика
 • Валентин Георгиев Крумов – НБУ – политически науки
 • Божидар Иванов Младенов – СУ “Св. Климент Охридски” – математика
 • Марио Стилианов Найденов – Англия – Richmond University – Business and finance
 • Стела Методиева Иванова – САЩ – University of California – international business / psychology
 • Елиса Деян Терзиева – САЩ – University of California – psychology
 • Еми Емилова Бучинска – Англия – University of Westminster – psychology
 • Кирил Митров – Франция – University of Montpellier – international law
 • Карина Валентинова Смирнова – Англия , Бирмингам – City University – media studies
 • Вероника Пламенова Иванова – Малта – Maltese University – tourism
 • Еми Димитрова Динева – Холандия , Хага – University of Hague – business administration and management
 • Велин Николов Садонков – Канада – University of Vancouver – IT
 • Вероника Петрова Илиева – Шотландия – University of Glasgow – psychology
 • Дайяна Ангелова Димитрова – Шотландия – University of Glasgow – account and finance
 • Мира Боянова Бонева – Шотландия – St. Andrews University – politics
 • Диляна Николаева Тодорова -Англия , Лондон –  University of Westminster – finance and business management
 • Иво Миленов Ненков – Англия , Норуич – University of East Anglia – IT
 • Ива Стефанова Бъчварова – Англия , Лондон – Brunel University – software engineering
 • Моника Мирославова Стоянова – НБУ – право
 • Любомир Маринов Маринов – УНСС – международни отношения
 • Драгомир Николаев Цончев – СУ”Св. Климент Охридски” – португалска филология
 • Мартин Борисов Бойдев – СУ”Св. Климент Охридски” – математика
 • Тото Димитров Митовски – Франция – screenwritting

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ,
СЕСИЯ – МАЙ 2012 г.

 • Български език и литература    –  отличен – 10 ученици

 – мн. добър – 20 ученици

 • Английски език     отличен – 6,00 – 5 ученици

отличен – (5,50 – 5,99) – 14    ученици

  мн. добър – 11 ученици

 • Биология и опазване на околната среда  1 отлична оценка
 • Френски език                                                 –  1 отлична оценка
 • Немски език                                                   –  много добър  1

ВИПУСК  2011 г.

 • University of International Business and Economics – Beijing /UIBE/
 • University of Aberdeen – Scotland
 • University of Аmsterdam – economics and business
 • The Hague University of Applied Science – Law
 • University of Sheffield
 • Kogeschool Van Аmsterdam – physiotherapy
 • The Hague University of Applied Science – International Business
 • University of Hague – Маркетинг
 • American University Bulgaria – Бизнес администрация
 • INHOLLAND – University of Applied Sciences – Информационни технологии
 • Tilburg University /Holland/
 • Brunel University – Marketing&Management /UK/
 •  Медицински университет – медицина и стоматология
 •  УСАГ – архитектура
 • ТУ – телекомуникации
 • СУ „Св. Кл. Охридски” – социология, право, филологии
 • НБУ – икономика, право, компютърни науки
 • НСА – спортен мениджмънт, кинезитерапия, алпинизъм, футбол
 • ВУЗФ – застраховане, финанси