Facebook

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г. ГИМНАЗИЯТА ПРИЕМА:

      1. Учeници, завършили VІІ клас за паралелки с интензивно изучаване на английски език в VІІІ клас – профил “Чужди езици”.

 • С изпит – в удобно за кандидата време.
 •  С резултати от НВО

        2. Ученици в ІХ, Х,ХІ, ХІІ клас от други училища в България.

        3. Ученици от други държави във всички класове. (В гимназията са се обучавали и се обучават чуждестранни ученици).

Приемно време от 07.02.2022 г. – от 11:00 до 17:00 часа. Нужна е предварителна уговорка за срещата.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Среща с ученик и неговите родители
 • За постъпване в VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език – тест и съчинение на свободна тема на български език и Placement English test – за установяване нивото на език
 • За постъпване в останалите класове – приравнителни изпити при разлика в училищните учебните планове и Placement English test – за установяване нивото на език.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 •  За VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език:

– При кандидатстване за полагане на приемен изпит – заявление-за-приемен-изпит-8  и копие от бележника за VІІ клас с оценките от първи срок или свидетелство за основно образование;

– При записване – свидетелство за основно образование (оригинал). За записване в VІІІ клас се признават резултатите от Националното външно оценяване – VІІ клас.

 • За останалите класове:

– Удостоверение за преместване, копие от личния картон и копие от училищния учебен план.

Провежда се и събеседване с кандидатите и с техните родители (настойници).

Записването се извършва по всяко време на годината.

ЗА ЗАПИСАН СЕ СЧИТА УЧЕНИК С ПОДПИСАН ОТ РОДИТЕЛЯ ДОГОВОР И ВНЕСЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.

 

КОНТАКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ:
МОБ.: 0876 341 212; ТЕЛ.: 02/9831520;
Е-MAIL: OFFICE@FPELS.WS

ТАКСИ УЧЕБНА 2022-2023 г.

СТАНДАРТНА ТАКСА – EUR 4750 -2 вноски

 • Вноска 1-   EUR 2400 – при подписване договор
 • Вноска 2 – EUR 2350 – до 31.01.2023

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ И ОТСТЪПКИ

1. ЕДНА ВНОСКА – EUR 4350 – до 15.06.2022

2. ДВЕ ВНОСКИ – EUR 4500

 • Вноска 1 – EUR 2300 – при подписване договор
 • Вноска 2 – EUR 2200 – до 14.12.2022

3. ЧЕТИРИ ВНОСКИ– EUR 4600

 • Вноска 1 – EUR 1300 – до 14.09.2022
 • Вноска 2 – EUR 1100 – до 14.11.2022
 • Вноска 3 – EUR 1100 – до 14.01.2023
 • Вноска 4 – EUR 1100 – до 14.03.2023

ТАКСА КАНДИДАТСТВАНЕ – EUR 50

Включва дейностите по прием на нови ученици – среща с родителите и ученика, разглеждане на документи, провеждане и оценяване на тестовете, обратна връзка и административни дейности, свързани със записването на ученика.
Таксата се внася при подаване на заявлението за кандидатстване по следната сметка, като задължително се посочват трите имена на ученика:

Банка:   ОББ
BIC:       UBBSBGSF
IBAN:    BG43UBBS80021028148850