Facebook

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 • За учебната 2017/2018 год. гимназията приема ученици:

      1. Завършили VІІ клас за паралелки с интензивно изучаване на английски език в VІІІ клас – профил “Чуждоезиков” и профил “Предприемачески“.
         Приемните изпити за VІІІ клас ще се провеждат на посочените дати или в удобно за кандидата време:

24.02.2017 г. (петък) – от 14:00 ч.
24.03.2017 г. (петък) – от 14:00 ч.
21.04.2017 г. (петък) – от 14:00 ч.
23.06.2017 г. (петък) – от 14:00 ч.

        2. Ученици в ІХ, Х,ХІ, ХІІ клас от други училища в България.
        3. Ученици от други държави във всички класове. (В гимназията са се обучавали и се обучават чуждестранни ученици).

Прием на документи – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

Заявление за прием: заявление_за_приемен_изпит_-_8_кл.

 • Изпити:
  За постъпване в VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език – тест и съчинение на свободна тема.
  За постъпване в останалите класове – приравнителни изпити при разлика в учебните планове, съгласно ППЗНП.
 • Необходими документи:

         За VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език:

– При кандидатстване за полагане на приемен изпит –  заявление_за_приемен_изпит_-_8_кл. и копие от бележника за VІІ клас с оценките от първи срок или удостоверение за завършен VІІ клас;
– При записване – удостоверение за завършен VІІ клас (оригинал), удостоверение за преместване и характеристика. За записване в VІІІ клас се признават резултатите от външното оценяване – VІІ клас.

        За останалите класове:
– Удостоверение за преместване, копие от личния картон и копие от училищния учебен план.

Провежда се и събеседване с кандидатите и с техните родители (настойници).

Записването се извършва по всяко време на годината.

Гимназията приема и ученици от всички класове, класирали се на Областен кръг на Олимпиадите по български език и литература, математика, английски език и други чужди езици, философски цикъл, физика, химия, биология, история, география, информатика и информационни технологии с 25 % отстъпка от таксата за обучение.

ЗА ЗАПИСАН СЕ СЧИТА УЧЕНИК С ПОДПИСАН ОТ РОДИТЕЛЯ ДОГОВОР И ВНЕСЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.

 • В процеса на обучението си нашите ученици се подготвят за изпитите на Кеймбридж, IELTS и TOEFLи спестяват огромни суми, които биха дали за обучение по IBO програма (осигуряваща прием само във Великобритания).

 

 • Учениците, които завършват ПЧАГ „Уилям Шекспир”, безпроблемно се приемат с тези изпити в университети във Великобритания, САЩ, Канада, Холандия, Италия, Испания, Германия, Гърция, Швеция, Дания и други страни, където успешно се реализират.

 

 • Дипломите, издавани от Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” след завършване на ХІІ клас, важат в България, Европа и в целия свят.

 

 • ПЧАГ „Уилям Шекспир”, с учтивото и благородно съдействие на INTERNATIONAL HOUSE, организира безплатно явяване и оценяване на предварителни изпити  IELTS и TOEFL (писмени и устни) за всички желаещи ученици от гимназията.