Facebook

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022  г.

 • За учебната 2021/2022 год. гимназията ще приема:

      1. Учeници, завършили VІІ клас за паралелки с интензивно изучаване на английски език в VІІІ клас – профил “Чужди езици”.

 • С изпит – в удобно за кандидата време.
 •  С резултати от НВО

        2. Ученици в ІХ, Х,ХІ, ХІІ клас от други училища в България.

        3. Ученици от други държави във всички класове. (В гимназията са се обучавали и се обучават чуждестранни ученици).

Приемно време от 04.02.2021 г. – от 11:00 до 17:00  часа.

Заявление за прием: заявление-за-приемен-изпит-8

 • Изпити:
  За постъпване в VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език – тест и съчинение на свободна тема на български език.
  За постъпване в останалите класове – приравнителни изпити при разлика в учебните планове.
 • Необходими документи:

         За VІІІ клас с интензивно изучаване на английски език:

– При кандидатстване за полагане на приемен изпит – заявление-за-приемен-изпит-8  и копие от бележника за VІІ клас с оценките от първи срок или свидетелство за основно образование;

– При записване – свидетелство за основно образование (оригинал) и удостоверение за преместване. За записване в VІІІ клас се признават резултатите от Националното външно оценяване – VІІ клас.

        За останалите класове:
– Удостоверение за преместване, копие от личния картон и копие от училищния учебен план.

Провежда се и събеседване с кандидатите и с техните родители (настойници).

Записването се извършва по всяко време на годината.

Таксата за обучение за учебната 2021/2022 година  е 3550 евро при заплащане до 30.06.2021 година и сключен договор за обучение от родител. След посочената дата условията  за учебната такса се променят.

ЗА ЗАПИСАН СЕ СЧИТА УЧЕНИК С ПОДПИСАН ОТ РОДИТЕЛЯ ДОГОВОР И ВНЕСЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.

 • В процеса на обучението си нашите ученици се подготвят за изпитите на Кеймбридж, IELTS и TOEFL. По този начин родителите (настойниците) спестяват огромни суми, които биха дали за обучение по IBO програма (осигуряваща прием само във Великобритания). Курсове за подготовка за изпита по английски език IELTS се провеждат на място в гимназията с преподаватели-англичани.

 

 • Учениците, които завършват ПЧАГ „Уилям Шекспир-Интелект Инвест”, безпроблемно се приемат с тези изпити в университети във Великобритания, САЩ, Канада, Китай, Холандия, Италия, Испания, Германия, Гърция, Швеция, Дания, Кения и други страни, където успешно се реализират.

 

 • Дипломите, издавани от Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир-Интелект Инвест” след завършване на ХІІ клас, важат в България, Европа и в целия свят.