Facebook

Първа частна гимназия „Уилям Шекспир“ осигурява за своите ученици

Обучение:

Профил „Чуждоезиков“ („Чужди езици“) с интензивно изучаване на английски език и по избор испански, френски, немски или руски език и варианти: (1) Български език и литература и История и цивилизация; (2) Математика и География и икономика; (3) Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование. Варианти (1), (2) и (3) се сформират  при минимум 6 ученици, заявили желание за изучаване на съответния вариант.

Изучава се „Разговорен английски език“ – в VІІІ клас и „Бизнес английски език“ в ІХ и Х клас.

Гимназията е одобрена за иновативно училище от учебната 2017-2018 година с Решение №391/17.06. 2017 г. на Министерски съвет. В часовете по иновативни педагогически  методи  в  преподаването  на  български език и литература се изучават с новаторски подходи овладяването на текстовото структуриране, усъвършенстването на правописа, предизвикателствата на творческото писане и мисловните подстъпи към тайнствата на езика, като комуникативен инструмент и художествена вселена.

Обучението се осъществява в дневна, индивидуална и самостоятелна форма.

 

Профилиращи предмети:

Английски език (І–ви чужд език)
Немски, испански, френски или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
Български език и литература
История и цивилизация

Английски език (І–ви чужд език)
Немски, испански, френски или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
Математика
География и икономика

Английски език (І–ви чужд език)
Немски, испански, френски или руски език (ІІ-ри чужд език – при група минимум от 6 ученици).
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда

Избираеми учебни часове (ИУЧ):

 • Английски език
 • Български език и литература
 • Математика

Диплома

Гимназията издава на своите ученици:

 •  Удостоверение за завършен І гимназиален етап на средното образование
 • Удостоверение за завършен ІІ гимназиален етап на средното образование
 • Диплома за средно образование – след завършен ХІІ клас и успешно положени Държавни зрелостни изпити, която дава право за кандидатстване във висши училища в България и чужбина.
 • Сертификати за различни изяви.

Европейски езиков паспорт и портфолио, одобрени от Съвета на Европа.

Английски език

 • Интензивно изучаване на английски език като І чужд език.
  Преподаване на учебни предмети на английски език: история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, психология и логика, етика и право, философия и музика.
 • Включване на часове по разговорен английски език с преподаватели от Великобритания за развиване на комуникативните умения в ежедневни ситуации.
 • Провеждане на обучение по бизнес английски език в 9-ти и 10-ти клас
  Обучение по оригинални учебни системи по английски език във всички класове.
 • Поддържане на европейски стандарти в обучението по чужди езици – 5 равнища съобразно Общата европейска езикова рамка (А1, А2, В1, В2, С1).
 • Постигане на висока успеваемост на Държавните зрелостни изпити и на кандидатстудентските изпити в България и чужбина.
 • Полагане на изпити по английски език и получаване на международен сертификат.
 • Възможност за провеждане на езикови практики във Великобритания.
 • Организиране на пролетно училище по разговорен английски език с преподаватели от Великобритания.
 • Организиране на курсове по английски език и IELTS .

II чужд език

 • В Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир-Интелект Инвест” се изучават и други чужди езици:  испански, френски, немски или руски език , по избор на ученика, с достатъчен брой часове за кандидатстване в чужбина.
 • Училището работи по оригинални учебни системи по съответните чужди езици във всички класове.

СИП (свободноизбираема подготовка) или ФУЧ (факултативни учебни часове):

 •  Текстообработка (бизнескореспонденция на английски език).
 •  Разговорен английски език с преподаватели от Великобритания .
 •  Английски език – подготовка за олимпиади и състезания.
 •  Английски език – подготовка за Държавни зрелостни изпити.
 •  Български език и литература – подготовка за Държавни зрелостни изпити.
 • Български език и литература.
 • Бизнес английски език.
 • Математика

Културнообразователни изяви:
– Занятия в музеи, галерии, други институции;
– Посещения и обсъждане на театрални и оперни постановки;
– Срещи с интересни личности;
– Общоучилищни тържества, ритуали, чествания, шоута;
– Олимпиади, конкурси, състезания, дискусии, изложби и др.;
– Участие в национални и международни инициативи и интернет програми: Мениджър за един ден, Компютърни симулации по икономика и мениджмънт и др.;
– Участие в училищни, регионални, национални и международни проекти;
– Еднодневни екскурзии в страната;

Клубове:

 •  Интеракт
 •  Спорт – футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса
 •  Театър
 • Творческо писане

Училищен парламент