Facebook

В програмата на иновативното училище на ПЧАГ „Уилям Шекспир – Интелект Инвест” са предвидени часове за обсъждане на книги извън списъка на задължителната литература. Учителите, които водят този час, внимателно обсъждат коя книга да препоръчат на своите ученици. Изборът се определя от проблемите, които поставя творбата – дали те са подходящи за възрастта на тийнейджърите, биха ли провокирали читателския им интерес, носят ли етични и естетически внушения и др.

Първата книга за учебната 2017-2018 година, която бе препоръчана на учениците, е „Малкият принц” на Антоан дьо Сент-Екзюпери – детска история, съдържаща в себе си философски прозрения за човешката природа. На учениците от групата на г-жа Костадинова беше поставена задача да подготвят табла, с които да представят книгата и своите впечатления за нея. Посланията на Екзюпери бяха обсъждани в два последователни часа. Учениците работиха в два екипа по три вида задачи – за познаване на текста, за тълкуване на цитати и за характеристика на образи. Работиха усърдно и при обсъждането се получи една интересна и задълбочена дискусия.