Facebook

За VIII клас – нова програма:

 1. Николай Кун: „Старогръцки легенди и митове“
 2. Библия – Стар завет и Нов завет (преразказана за деца или юноши)
 3. Омир – „Илиада“ (ученическо издание)
 4. Софокъл – „Антигона“
 5. Сафо – „Лирика“
 6. „Пространното житие на Св. Константин-Кирил Философ“
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“
 9. Джовани Бокачо – „Декамерон“ (ученическо издание)
 10. Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“ (ученическо издание)
 11. Уилям Шекспир – „Хамлет“, сонети

 

За IX клас – нова програма:

 1. Джонантан Суифт – „Пътешествията на Гъливер” (отделни части)
 2. Джордж Байрон – „Дон Жуан” (отделни части)
 3. Александър Сергеевич Пушкин – „Евгений Онегин” (отделни части)
 4. Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио” (отделни части)
 5. Гюстав Флобер – „Мадам Бовари” (отделни части)
 6. Шарл Бодлер – „Сплин”
 7. Пол Верлен – „Есенна песен”
 8. Паисий Хилендарски – „История славянобългарска” (отделни части)
 9. Петко Р. Славейков – „Изворът на Белоногата”
 10. Христо Ботев – стихотворения

За Х клас – стара програма:

 1. Джовани Бокачо – „Декамерон” (ученическо издание)
 2. Мигел де Сервантес – „Дон Кихот” (ученическо издание)
 3. Уилям Шекспир – „Хамлет”
 4. Жан-Батист Поклен – Молиер – „Тартюф”
 5. Даниел Дефо – „Робинзон Крузо”
 6. Александър Дюма – „Граф Монте Кристо” (ученическо издание)
 7. Стендал – „Червено и черно”
 8. Ги дьо Мопасан – „Бел ами”
 9. Александър Сергеевич Пушкин – „Евгений Онегин”
 10. Николай Василиевич Гогол – „Шинел”
 11. Пол Верлен – лирика
 12. Артюр Рембо – лирика
 13. Паисий Хилендарски – „История славянобългарска”
 14. Петко Р. Славейков – „Изворът на Белоногата”
 15. Любен Каравелов – „Българи от старо време”
 16.  Добри Войников – „Криворазбраната цивилизация”

 

Списък със задължителните  произведения за прочит по предмета български език и литература в 11. клас

 Христо Ботев

поезия: „Майце си“, „Към брата си“, „Елегия“, „Борба“, „До моето първо либе“,
„На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Моята молитва“, „Обесването на Васил Левски“;

Иван Вазов

поезия: „Българският език“, „Отечество любезно“, „При Рилския манастир“,
„Елате ни вижте“, „Линее нашто поколение“, „Епопея на забравените“ – „Левски“,
„Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“; разказът „Дядо Йоцо гледа“; повестта
„Чичовци“; романът „Под игото“;

Алеко Константинов

фейлетонът „Разни хора, разни идеали“; книгата „Бай Ганьо“;

Пенчо Славейков

 поезия: „Cis moll“, „Ни лъх не дъхва над полени“, „Спи езерото; белостволи
буки“, „Самотен гроб в самотен кът“; поемата „Ралица“;

Пейо Яворов

 поезия: „Градушка“, „Заточеници“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две хубави очи“,
„Стон“, „Две души“, „Сенки“, „Песента на човека“, „Маска“;

Елин Пелин

 разкази: „Ветрената мелница“, „Косачи“, „Задушница“, „Мечтатели“, „На оня
свят“, „Андрешко“, „Чорба от греховете на отец Никодим“, „Занемелите камбани“;
повестта „Гераците“;

Димчо Дебелянов

 поезия: „Черна песен“, „Пловдив“, „Да се завърнеш…“, „Помниш ли, помниш
ли..“, „Спи градът“, „Миг“, „Един убит“, „Сиротна песен“, „Тиха победа“;

(по своя преценка в интерес на подготовката на учениците преподавателят МОЖЕ ДА ИЗИСКА да се познават и други произведения, невключени в този списък)