Facebook

Работното време от 02.07.2017 г. до 31.08.2018 г. е от 8:30 до 15:30 ч.

Приемът и записването за VІІІ кл. продължава.