Facebook

Нашата гимназия е участник в Националната програма „Иновации в действие“, която

дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище-партньор от цялата страна.

Наш партньор е 38 ОУ „Васил Априлов“ – гр. София, с което ще проведем съвместни дейности в периода 15.09.-15.12.2019 г.

Иновативните училища извършват двустранно сътрудничество помежду си:

  • разработени и въведени иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
  • организирани по нов или усъвършенстван начин управление, обучение и образователна среда;
  • използване на нови методи на преподаване;
  • разработени по нов начин учебно съдържание.