Facebook

На 20.10. 2017 година във физкултурния салон на Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир – Интелект Инвест“ се състоя спортният празник, който увенча финала на проекта „Спортът – надежда за по-добро бъдеще”.